Skärpta regler för åkeribranschen

Regeringen har fattat två beslut som ska bidra till att seriösa företag inom åkeribranschen inte drabbas av osund konkurrens från oseriösa aktörer. Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler som innebär att en överträdelse av bestämmelserna om cabotagestransport på väg ska leda till en sanktionsavgift. Därtill gäller från och med 1 mars 2015 lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Pressmeddelande: Två beslut för ordning och reda i åkeribranschen

Näringsdepartementet,
4 december 2014