Skatt på energi och koldioxid bör inte indexeras med utvecklingen av BNP

Finansdepartementet har tagit fram förslag på förändringar av punktskatter inför budgetpropositionen 2016. ESVhar inget att invända mot de föreslagna skattehöjningarna på bensin och diesel. Däremot avstyrker myndigheten förslaget om att indexera skatten på energi och koldioxid på bensin och diesel med utvecklingen av BNP.