Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Sverige har den 19 oktober 2015 undertecknat ett skatteavtal med Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt.

Rättsdokument, Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet