Skatteavtal undertecknat med Azerbajdzjan

Sverige har idag undertecknat ett avtal med Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.