Skatteflykt, momsbedrägerier och den europeiska planeringsterminen på Ekofins majmöte

När EU:s finansministrar, Ekofin, träffas den 25 maj står både skattefrågor och den europeiska planeringsterminen på dagordningen. Frågorna handlar bland annat om att motverka skatteflykt och momsbedrägerier. Den europeiska planeringsterminen med rekommendationer baserade på kommissionens ekonomiska landanalyser kommer också att behandlas. Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige.