Skatteförslag för mindre farliga ämnen i människors hemmiljö

Kemikalieskatteutredningens betänkande överlämnades till regeringen den 30 mars 2015 och har därefter remissbehandlats. Utredningen föreslog två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Båda med syftet att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.