Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.

Finansdepartementet remitterar i dag ett antal promemorior med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten för individer och företag att minska resursanvändning och utsläpp. Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till att Sverige når de klimatmål vi åtagit oss.