Skatteförslag inför budgetpropositionen 2016

Regeringen har remitterat ett antal skatteförslag till Lagrådet som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2016. Förslag och utformning kan komma att ändras och avgörs av de överläggningar som förs i det slutliga i arbetet med budgetpropositionen för 2016.
Artikel på webbplatsen Från Finansdepartementet