Skattefrågor i fokus på finansministrarnas möte

Ett antal skatteförslag rörande bland annat automatiskt informationsutbyte ska diskuteras då EU:s finansministrar träffas den 19 juni. Bland de andra frågorna på dagordningen återfinns en informationspunkt om den europeiska fonden för strategiska investeringar. Sverige representeras av finansminister Magdalena Andersson.
Artikel på webbplatsen Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson