Skattefrågor inför vårbudget 2016 och budget för 2017

På Finansdepartementet pågår nu arbetet med att ta fram underlag till de skatteförslag som kan komma att bli aktuella i årets vårändringsbudget och höstbudget. På denna sida samlar vi kontinuerligt de förarbeten och förslag som remitteras från departementet inom skatteområdet.