Skatter gör riskkapitalet sämre

Vi har i Sverige ett system där skatter filtrerar bort kompetensen ur riskkapitalet. Staten tar in skattepengar och försöker sedan via olika aktörer agera som en privat investerare.