Skatteregel hotar kommunala bolag

Den ändring i inkomstskattelagen som kom till för att stoppa skattesmitare får allvarliga konsekvenser för kommunala bolag som nekas ränteavdrag på sina lån.