Skatteunderlaget beräknas öka mer

Svensk konjunktur har förstärkts markant under 2017 och högkonjunkturen beräknas nå sin kulmen 2018. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKL.