Skattreduktionen för ROT-tjänster bör inte ändras

Finansdepartementet har tagit fram förslag på förändringar av avdraget för ROT- och RUT-tjänster inför budgetpropositionen 2016. Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget att ändra skattereduktionen för ROT-arbeten.