SKI vill fullfölja upphandlingsprojektet för barnvaccin

Region Skåne har valt att dra sig ur det samarbete kring upphandlingen av barnvaccin som inleddes i höstas mellan Region Skåne och SKL Kommentus Inköpscentral.

I september tog hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket (HSD) beslut om en gemensam upphandling av barnvaccin mellan Region Skåne och SKL Kommentus Inköpscentral. Sedan dess har vi arbetat tillsammans för att trygga försörjningen av barnvaccin i Sverige. Då vi tyvärr inte lyckats nå samsyn i ett antal frågor valde Region Skåne i förra veckan att avbryta samarbetet, vilket vi beklagar.

Viktigast för oss nu är att fortsätta framåt och utnyttja det goda och omfattande arbete som redan är nedlagt i projektet. Vår avsikt är att fullfölja upphandlingen enligt den modell som HSD-nätverket kommit överens om. Vi har därför initierat en dialog med ett par andra landsting om deras medverkan och stöd, med positiv respons. Vi arbetar nu tillsammans med att ta fram en handlingsplan för att snabbt komma vidare och omorganisera insatserna. Denna plan kommer vi att förankra hos HSD-nätverket.

Det fortsatta arbetet kommer fokusera på att säkerställa att den nationella vaccinförsörjningen inte äventyras genom att genomföra en kvalitativt bra upphandling och väl fungerande och samordnad förvaltning av både avtal och leverantörer.

Idag finns nationella ramavtal för barnvaccin som kan användas av kommuner och landsting. SKL Kommentus Inköpscentral håller också på att avsluta den snabbupphandling av barnvaccinprogrammet, som startades i höstas för att inte riskera ett avtalsglapp till september 2019.