Skillnader i sjukskrivningsmönster och läkares syn på sjukskrivning ska ses över

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.