SKIs upphandlingsplan för 2017-2018 klar

Årets upplaga av Avtalskatalogen innehåller drygt 80 nationella och regionala ramavtal inom en rad olika ramavtalsområden. Nytt för i år är att vi ersatt vår tryckta avtalskatalog med den infor­mation som finns på vår hemsida. Där finns katalogen både i bläddringsbart format och i format för egen utskrift.

I Upphandlingsplanen för 2017 har vi 51 upphandlingar som ska påbörjas under 2017 och redan nu kan vi avisera ett 30-tal områden som vi planerar upphandling inom under 2018. Exempel på nya områden är enkätundersökningar, personlig skyddsutrustning och preventivmedel. Områden som vi tidigare informerat om att vi inte kommer att genomföra ny upphandling inom pga för få avropande myndigheter eller regeländringar (vagnparksfinansiering) är följande:

  • Vagnparksfinansiering operationell leasing 2014-2, löper till och med 2019-10-31 inklusive förlängningsoptioner
  • Rekryteringstjänster 2013, löper fram till 2017-12-14
  • Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2, löper till och med 2019-08-30 inklusive förlängningsoptioner
  • Energikonsulter 2013, löper till och med 2018-05-25 inklusive förlängningsoptioner