SKL antar strategi för långsiktig hälsa

SKL:s styrelse har antagit en strategi för hälsa och kommer att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete för att nå de gemensamma målen till år 2022.