SKL är positiv till regionbildning

– SKL har länge drivit frågan om större regioner och det är bra att regeringen nu visar ett större intresse för frågan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.