SKL deltar i VINNOVA-projekt om den virtuella kommunen

Ett antal kommuner, framförallt mindre, planerar samverka kring en virtuell organisation som innehåller de tjänster och funktioner som partners själva bestämmer.