SKL deltar vid klimatmötet i Paris

Vid FN:s klimatmöte i Paris ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal. Denna gång lyfts kommuner och regioner fram som viktiga aktörer.