SKL driver frågor kring öppna data

Magnus Petzäll, IT-direktör i Göteborgs Stad kommer att samordna arbetet med Öppna data.