SKL förhåller sig till märket

Industrins parter har kommit överens om ett ettårigt avtal på 2,2 %. Igår presenterade parterna inom handeln ett avtal på samma nivå. SKL kommer förhålla sig till den norm som nu är satt.