SKL fortsätter arbetet mot hot och hat

Regeringen ger SKL medel till arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda under valåret 2018. Det gör det möjligt för förbundet att fortsätta stödja kommuner, landsting och regioner.