SKL ger stöd för ändringar i Lex Laval

Förslagen kan stärka ställningen på arbetsmarknaden för utstationerade arbetstagare som arbetar i Sverige tillfälligt. Men lagen borde främja frivilligt ingångna kollektivavtal bättre.