SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

Hållbarhet, teknikutveckling och upphandlingssystem – är några av de områden som SKL Kommentus och Värmek ser stora utmaningar inom och som nu blir föremål för ett mer fördjupat samarbete mellan bolagen.

Värmek och SKL Kommentus är båda inköpscentraler som upphandlar ramavtal för produkter och tjänster inom olika områden till betydande värden. Båda har samma övergripande målsättning – att ge sina kunder och medlemmar bästa möjliga lösningar till bästa möjliga villkor. Samarbetet mellan inköpscentralerna syftar nu till att kraftsamla och möta utmaningar tillsammans.

– Att ständigt utveckla vår verksamhet för att ligga i framkant och erbjuda våra kunder bra lösningar även i framtiden är helt centralt för oss. Då behöver vi samarbeta och lära av andra, som kan ge oss nya infallsvinklar. Jag är säker på att samarbetet med Värmek kommer att göra oss både vassare och mer relevanta i våra leveranser, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus.

– Värmek ser tydligt att de kommande utmaningarna kräver gemensamma och breda lösningar. Samarbetet med SKL Kommentus ger oss möjlighet att ge våra medlemmar fler verktyg för att kunna ta sig an våra gemensamma utmaningar på ett mer effektivt sätt, säger Peter Dahl, VD Värmek.

Nu skapar SKL Kommentus och Värmek gemensamma arbetsgrupper där man inledningsvis kommer att diskutera hur de nya hållbarhetsmålen ska uppnås och vilka möjligheter företagen gemensamt har för att driva på utvecklingen inom området.

För mer information:
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus. Telefon: 08-709 5919
Peter Dahl, VD Värmek. Telefon: 08-525 099 42