SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Offentlig upphandling är inget undantag. Landstingen och regionerna i Sverige har tillsammans skapat en plattform för socialt ansvarstagande, vidare deltar nästan 90 kommuner i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) system där fokus är att följa upp de sociala krav som ställts i upphandling.

-Våra hållbarhetskrav och uppföljningar bidrar till att göra hållbarhetsfrågan affärskritisk för upphandlingarnas leverantörer, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för initiativet ”Socialt ansvarstagande i Offentlig Upphandling”.

Sara Gripstrand, hållbarhetsrevisor och konsult på Trossa AB, menar att företagen påverkas positivt.

-Vi ser att arbetet med socialt ansvar vid inköp skapar struktur och effektivitet. Man måste ha koll på vilka tillverkare som används, var tillverkningen sker och om de har ordning i sin verksamhet, förklarar hon.

Problem finns dock. Många företag med långa leverantörskedjor har svårt att få fram den information som slutkunderna vill ha.

-Den absolut största utmaningen vi har är att kontrollera efterlevnaden av vår egen och kundernas uppförandekod hos våra underleverantörer i s.k. riskländer. Våra kunders krav och uppföljningar har gjort att vi satsar mer resurser på att säkerställa att leverantörskedjorna är hållbara. Annars skulle vi riskera att förlora affärer, berättar Tomas Ekström, hållbarhetschef Kinnarps AB.

För att offentlig upphandling ska göra skillnad krävs att många ställer relevanta och ambitiösa hållbarhetskrav, helst så standardiserat som möjligt, samt följer upp dessa. SKI arbetar systematiskt med att ställa och följa upp såväl miljö- som sociala krav i ramavtalsupphandlingar där så är relevant.

-Vi nöjer oss inte med att enbart ställa hållbarhetskrav, uppföljning är ju en nödvändighet för förändring. Därför har vi påbörjat ett systematiskt arbete med att följa upp leverantörer som vi tecknar avtal med, avslutar Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus AB.

Är du intresserad av att veta mer eller diskutera hållbar upphandling, besök SKL Kommentus monter på Upphandlingsdagarna eller delta i det parallella seminariet ”Affärsnyttan av hållbarhet, CSR och sociala hänsyn” (28/1 kl. 11.50 – 12.20). Där får du träffa Pauline Göthberg, Sara Gripstrand, Tomas Ekström och Peter Nohrstedt.