SKL Kommentus står värd för Upphandlingsjuridiskt nätverk

Sjuttiotalet jurister verksamma inom upphandlingsområdet besökte på onsdagkvällen den 18:e upplagan av Stockholms upphandlingsjuridiska nätverk.

Efter mingel, macka och dryck intog Jörgen Hettne, docent vid Lunds universitet, scenen och föredrog sitt rättsutlåtande om preklusionsfrister och omsorgsplikt vid offentlig upphandling. Utlåtandet har ett tydligt EU-rättsligt fokus och samtidigt en spännande koppling till vardagen i Upphandlingssverige.