SKL Kommentus tar sats in in framtiden

SKL Kommentus gör nu en satsning på en stor kundundersökning. Undersökningen genomförs av Kairos Future och tanken har varit att ta del av deras blick mot framtiden.

Vår stora kundundersökning kommer att kombinera en skriftlig del med dialog. Till att börja med har vi skickat ut enkäter med ett antal frågor, inte för omfattande men förhoppningsvis tillräckligt matnyttigt för att fånga det viktiga. Därefter kommer vi att sätta ihop fokusgrupper på fyra olika platser i landet för att spana in i framtiden och prata om vilka utmaningar som väntar oss.

Allt detta, tillsammans med den kännedom vi redan har och den input vi får dagligen, kommer förhoppningsvis ge oss en tydlig riktning in i framtiden och göra oss till en ännu bättre och värdeskapande samarbetspartner. Det ska bli riktigt spännande att ta del av alla resultat, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus.

Det finns flera mycket påtagliga megatrender som förändrar förutsättningarna på en mängd områden i vår omvärld. En fortsatt urbanisering, allt mer av folkvandring och en accelererande digitalisering utgör exempel på dessa som givetvis påverkar förutsättningarna för offentlig verksamhet i Sverige.

-Vi vill genom detta kartläggningsarbete bidra till att lyfta inköps-, upphandlings- och personalfrågor till strategiska verktyg för kommuner och landsting, säger Mats Olsson, expert inom hälsa, sjukvård och omsorg samt projektledare vid Kairos Future.