SKL Kommentus vill ta över Miljöstyrningsrådet

SKL Kommentus erbjuder sig att ta över Miljöstyrningsrådet (MSR) för att rädda kriterieverksamheten.

Regeringen föreslog i senaste budgetpropositionen för 2014 att det statliga upphandlingsstödet skulle koncentreras till Konkurrensverket. Beslutet har fått omfattande kritik från en rad aktörer inom upphandlingsområdet.

  • Många har framhållit att Miljöstyrningsrådets kriterieverksamhet inte går att genomföra i en myndighet då det förmodligen inte är lagligt för en myndighet att ge detaljerade råd i den form MSR gör.
  1. SKL Kommentus föreslår att ombilda MSR till en ekonomisk förening där både de köpande och säljande parterna går in som medlemmar. Under en övergångsperiod erbjuder sig också SKL Kommentus att ta över MSR:s kriterieverksamhet.

Thomas Idermark, vd på SKL Kommentus, har presenterat förslaget i ett brev till ministrarna Lena Ek, Stefan Attefall och Annie Lööf.

– Det finns en stor oro bland upphandlingens parter om vad som ska ske med MSR:s verksamhet. MSR:s kriterier handlar inte bara om lag och rätt, det handlar också om drivande miljökrav. Och det är en verksamhet som en myndighet inte bör ägna sig åt, eller förmodligen ens får göra. Jag tror att vi kommer att få se ett stort antal överprövningar i den svenska gröna upphandlingen, något vi tack vare MSR:s arbete varit förskonade från på miljöområdet. Därför erbjuder vi oss nu att ta över MSR:s kriteriekrav under en tid så att den viktiga verksamheten kan fortgå, säger han till Miljöaktuellt.

Thomas Idermark har fört en dialog både med MSR och med regeringen om förslaget.

– Jag har försökt att vara konkret, men nu måste de ha tid att tänka över förslaget. Sen är det förstås viktigt att det inte dröjer för länge. Risken är redan nu stor att MSR tappar kompetens och medarbetare, säger han.

Thomas Idermark deltog i Dagens Eko’s lunchsändning onsdagen den 15 januari 2014.