SKL kongressen klubbade inriktningen

SKL:s kongress avslutades idag med att ledamöterna antog inriktningsdokumentet för Sveriges Kommuner och Landstings arbete för perioden 2016-2019.