SKL medverkar på Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan med temat ”Det nya Sverige” pågår 14-16 november i Göteborg och SKL arrangerar och medverkar i många seminarier kring utvecklingen av välfärdens verksamheter.