SKL och Försvarsmakten i nytt samarbete

Tillgång till rätt kunskap och kompetens är av stor vikt för en väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder därför ett nytt samarbete med Försvarsmakten.