SKL och regeringen överenskommelse om sjukskrivning

Regeringen och SKL har träffat en överenskommelse för att stärka hälso- och sjukvårdens roll i att främja sjukskrivnas återgång i arbete.