SKL positiv till förslag för säker kommunikation

Regeringen har låtit utreda en ny lösning för säker kommunikation, som ska komplettera och så småningom ersätta dagens Rakelsystem. SKL är i grunden positiv, men ser ett par brister.