SKL rekryterar – ökat fokus på digitalisering i skolan

SKL förstärker nu teamet för skolutveckling och digitalisering. Rekryteringarna är ett led SKL:s ambition att driva på utvecklingen inom digitaliseringsarbete i skolan.