SKL samordnar upphandling av e-arkiv

Med hjälp av SKL Kommentus inköpscentral (SKI) ska SKL samordna upphandling av e-arkiv.