SKL skapar förutsättningar för det lokala klimatarbetet

Kommuner, landsting och regioner ska ligga i framkant i klimatarbetet. SKL har därför tagit fram breda förslag för arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.