SKL ställde krav på regeringen

Vid ett möte med regeringen i dag tog SKL upp aktuella frågor från kommuner och landsting om flyktingmottagandet. Regeringen lovade bättring både vad gäller samordning och byggande.