SKL tar fram ramavtal för bostadshus

SKL vill göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bra och prispressade bostäder som kan användas i många olika miljöer. Vi avser därför att ta fram ett ramavtal för bostadshus.