SKL uppmuntrar användning av verktyget eBlomlådan

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som tagits fram av SKL genom ett nätverk av kommuner.