SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.