SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget

Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.