SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner

SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.