SKL vill stärka Riksarkivets uppdrag

Öppenhet och transparens har länge varit ett signum för Sverige. Nu riskerar det att gå förlorat, skriver SKL i en framställan till regeringen. Förbundet vill ge Riksarkivet ett utökat uppdrag för att öka kompetensen om e-arkiv.