SKL:s agenda till regeringen

Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.