SKL:s avtalsförslag avvisades

Tyvärr gav inte SKL:s förhandlingsförsök något resultat. BRF har olyckligtvis inte förflyttat sig tillräckligt och flaggar istället för att utöka sitt varsel.