SKL:s kommentar om vissa tjänstepensioner

Vissa av före detta anställda inom kommuner, landsting och regioner, som omfattas av tjänstepensionsavtal PA-KL eller äldre avtal, får nu pensionsbesked med viss reducering av tjänstepension 2018.