SKL:s politiska organisation 2015-2019 vald

Vid ett konstituerande styrelsemöte idag valdes 267 olika befattningar i SKL:s utskott, delegationer och beredningar.