SKL:s skolanalys för att vända skolresultaten

I en ny satsning erbjuder SKL ett analysstöd till kommuner som under en längre tid haft svaga eller vikande skolresultat.